MENÜ

Iskola és társadalom

 

Iskola = „mini társadalom” ð szabályozások

ð normák, elvárások

ð szelekció

ð társadalmi- kulturális feszültségek

ð széttöredezettség

 

Társadalom

Kiszolgáló szerep

Átalakító szerep

Iskola

- A társadalom és az oktatás kölcsönösen hatással vannak egymásra

- Az iskolában zajló nevelés egy társadalmi folyamat intézményesült formában.

- Változó társadalom ð változó iskola ð régen: képzetlen munkások a mezőgazdaságban/iparban

ð Ma: tudásgazdaság – képzettséggel nő a versenyképesség

- A tanulási eredménykülönbségek hatással vannak a társadalom versenyképességére, gazdasági növekedésére

 

Társadalmi célok az oktatásban:

 

  1. A kultúra újratermelése: a már meglévő értékek, normák, kultúra átadása + tudás átadása
  2. Egyének személyiségének alakítása

Társadalmi együttműködésben való részvétel, érdekérvényesítés feltételrendszerének használata, a csoportokban való mozgás, a munkához, művelődéshez, kultúrához, politikai intézményrendszerhez való viszony szempontjából milyen személyiség jellemzőket formál az iskola ð milyen állampolgárokat nevel?

  1. A társadalmi struktúra újratermelése vagy megváltoztatása

-         társadalmi mobilitáshoz való hozzájárulás ð milyen jellegű és mértékű  az átáramlás az egyes társadalmi csoportok között

-         Az iskolának szerepe van a társadalmi egyenlőtlenségek alakításában

Ä munkamegosztásbeli, vagyonbeli, jövedelmek elosztását meghatározó, az érdekérvényesítési lehetőségekhez kapcsolható és a műveltségbeli egyenlőtlenségek

-         Az oktatás hat a társadalom minden részrendszerére és folyamatára ð konzerváló funkciót tölt be – a fennálló megtartására törekszik

Ä Az oktatás belső működése alakul ki, amely megfelel a társadalom adott struktúrája és működésmódja feltételeinek, azoknak az uralkodó tendenciáknak, amelyek elsősorban meghatározzák a társadalom működését.

  1. Gazdasági funkció

-         az oktatás az állami költségvetés jelentős részét képezi /fenntartás, foglalkoztatottak, fejlesztési feladatok, stb./

-         nincs iskola – nincs árutermelés ð munkaerőképzés – alapképesség, szakmai tudás alapjai = Life-Long-Learning

  1. Politikai rendszer legitimálása

-         az iskola a politikai rend, éppen hatalmon lévők érdekeit szolgálhatja

-         Állampolgári jogokhoz és kötelezettségekhez fűződő ismeretek, képességek, készségek, attitűdök fejlesztése

  1. Társadalmi integráció biztosítása

-         Az előző pontokban említettek, például: társadalmi tudás, készségek, képességek, vagy az értékek, normák, szabályok kifejlesztése az új generációkban is szolgálhatják az integrációt

-         A nők munkába állásával nőtt az iskola gyermekmegőrző funkciója

-         Szociális szempontból valamilyen hátrányt elszenvedő gyerekek segítésében, életkörülményeik javításában is szerepet vállal az iskola

  1. Szolgáltató funkció

Tanácsadás, elemzés, vizsgálatok elvégzése, fejlesztési feladatok, program szervezés, környezetvédelmi feladatok

  1. Társadalmi változást segítő vagy gátló funkció (közvetett szerep)

-         Új tudást igénylő területek fejlődését segítheti DE gátolhatja is ha nem képes biztosítani azt.

-         Új munkaformák, szabályrendszerek, technológiai megoldások, kommunikációs rendszerek elterjedését segítheti, vagy akaszthatja meg, ahogyan új értékek, normák formálódásához is hozzájárulhat.

 

Asztali nézet