MENÜ

1. nevelési helyzetek -

órai munka, nevelő kapcs.

segítő kapcsoaltban

szabadidőben

szünetben

 

2. ped. probléma diagnosztizálása

-       Az egyén biológiai-pszichológiai és szociális körülményei között

  1. Figyelemfelkeltés

-       Aktív/passzív

-       Diszfunkcionális nevelési viszonyulás eredménye (ami jó az természetese, ami rossz—aránytalan nagy figyelem)

  1. Tekintély- hatalomszerzése
  2. Feszültséglevezetés
  3. Modellkövetés—egyre tágul a modellek köre
  4. Tehetetlenség

-       Tartós tehetetlenségà depresszió

-       Hirtelen tehetetlenségà ösztönös reakció

  1. Elkerülő jelleg

-       Szorongás à elkerülő viselkedés

  1. Provokatív jelleg

-       Stresszanyag—adrenalinà megvonásà hiányállapotà nyughatatlanság

-       Veszélyek: környezetére mentálhigiéniás szempontból veszélyes; rossz irány a személyiségfejlődésben; függőségre utalà veszélykereső magatartás

  1. Kimerültség

 

 1. Mit tehetünk?
  1. Kiindulási alapok, szemléletváltás

-       Pedagógus nyitott legyenà folyamatos önfejlesztés (gyerekek kritikája)

-       problémaérzékenység

  1. Első reakciók

-       Tudatosabban tervezett reagálásàß automatikus reakcióval

-       Próbáljuk felismerni mi mozgatja a gyerek viselkedését

-       Az érzelmet fogadjuk el, de a zavaró viselkedést korlátozzuk, kritizáljuk à határt állítsunk, önkontroll kialakítása

-       Ne a gyereket, hanem a konkrét viselkedést büntessükà viselkedés megváltoztatható (u.e. vonatkozik a dícséretekre)

  1. Az elfogadás nyelve

-       Érzékeljük és elfogadjuk, hogy valamilyen problémája van, és ez az oka, hogy valahogy viselkedik

-       Gyermek megtanulja kimondani, megfogalmazni problémáit

  1. Helyzetelemzés

-       Ne találgassunkà viselkedés milyen helyzetekben, kikkel kapcsolatosan, mióta jellemző

-       Szülőkkel, kollégákkal együttműködve; érintettel beszélgetés

  1. Figyelmen kívül hagyás

-       Viselkedés à figyelemnek megerősítő hatása vanà közösségben akkor sikeres, ha mindenki követi ezt az elvet

  1. Elszeparálás

-       Ok: kimozdítsuk abból az állapotból, amelyben viselkedése problémás;

-       Önmagában nem mindig vezet eredményre

  1. Váratlan figyelem

-       Amikor javulást észlelünk, vagy amikor elmarad a zavaró viselkedés à figyelemáthelyezés: kívánatos viselkedés erősítése

  1. „Tedd dicsérhetővé”
  2. Szuggesztív dicséret

-       Pozitív megerősítésnek is ugyanolyan szuggesztívnek kéne lennie mint a negatívnak

  1. Szabálykövetés fejlesztése

-       Nem elég elmondani a szabályokatà tudatosítani kell

-       Nem tiltani kell, hanem megengednià mit érdemes kipróbálni

  1. Tanulási problémák kezelése

-       Nagyobb tanulói aktivitás à kooperatív munkamódok

 

 1. Segítő beszélgetés az érintettekkel (Jó lehet a szakirányos tételhez is)

-       Alappillérei: empátia, elfogadás

-       Megfelelő alkalom és helyszín; alkalmas időpont (egyeztetés)

-       Megértős, segítő közeledésà metakommunikáció

-       Személyes légkör

  1. Beszélgetés a problémás gyerekekkel

-       Megértő, támogató odafordulás

-       Helyzetelemzés után

-       Pozitív viselkedés feljegyzése à jóval kezdjünk (csak a viselkedést minősítsük pozitívnak)

-       Kerüljük a vádló típusú kommunikációt

-       Ismételt beszélgetésekà pozitív viselkedés változásra fokuszáljunk; gyerek mit gondol

-       Abban segíteni, hogy a diák maga fejtse ki problémáitàő találjon megoldást

-       Először fogadókészség kialakítása à ötletadás, segítség felajánlása

-       Támogatásnak nem feltétele, hogy a diák azt teszi, amit mondunk

  1. Konzultáció szüleikkel

-       Szorongás a szülői szereppel kapcsolatbanà szülői identitás válsága

-       Pozitívumokkal kezdjük a beszélgetést

-       Kérdezzük a szülőtà mit szokott tenni, észleli a problémás viselkedést; segítsen a probléma kezelésében

-       Megnyerni a szülőt az „együttnevelésre”à nem a gyermekével csak néhány viselkedésével van probléma

-       Megfigyelések egyeztetéseà érintett bevonásaà gyerek is figyeljen saját viselkedésére

-       Változásokról további beszélgetés

-       Pszichológus bevonása ha kell

  1. Beszélgetés a kollégákkal

-       Nevelők konzultáljanak az érintettel kapcsolatban

-       Esetmegbeszélő csoportok tartásaà adott esetben lehet eredményes, szemléleti alapok egységesítése, pedagógus mentálhigiéniás gondozása

 

 

 

3. megoldási stratégiák:

x

 1. Mit tehetünk?
  1. Kiindulási alapok, szemléletváltás

-       Pedagógus nyitott legyenà folyamatos önfejlesztés (gyerekek kritikája)

-       problémaérzékenység

  1. Első reakciók

-       Tudatosabban tervezett reagálásàß automatikus reakcióval

-       Próbáljuk felismerni mi mozgatja a gyerek viselkedését

-       Az érzelmet fogadjuk el, de a zavaró viselkedést korlátozzuk, kritizáljuk à határt állítsunk, önkontroll kialakítása

-       Ne a gyereket, hanem a konkrét viselkedést büntessükà viselkedés megváltoztatható (u.e. vonatkozik a dícséretekre)

  1. Az elfogadás nyelve

-       Érzékeljük és elfogadjuk, hogy valamilyen problémája van, és ez az oka, hogy valahogy viselkedik

-       Gyermek megtanulja kimondani, megfogalmazni problémáit

  1. Helyzetelemzés

-       Ne találgassunkà viselkedés milyen helyzetekben, kikkel kapcsolatosan, mióta jellemző

-       Szülőkkel, kollégákkal együttműködve; érintettel beszélgetés

  1. Figyelmen kívül hagyás

-       Viselkedés à figyelemnek megerősítő hatása vanà közösségben akkor sikeres, ha mindenki követi ezt az elvet

  1. Elszeparálás

-       Ok: kimozdítsuk abból az állapotból, amelyben viselkedése problémás;

-       Önmagában nem mindig vezet eredményre

  1. Váratlan figyelem

-       Amikor javulást észlelünk, vagy amikor elmarad a zavaró viselkedés à figyelemáthelyezés: kívánatos viselkedés erősítése

  1. „Tedd dicsérhetővé”
  2. Szuggesztív dicséret

-       Pozitív megerősítésnek is ugyanolyan szuggesztívnek kéne lennie mint a negatívnak

  1. Szabálykövetés fejlesztése

-       Nem elég elmondani a szabályokatà tudatosítani kell

-       Nem tiltani kell, hanem megengednià mit érdemes kipróbálni

  1. Tanulási problémák kezelése

-       Nagyobb tanulói aktivitás à kooperatív munkamódok

 

 1. Segítő beszélgetés az érintettekkel (Jó lehet a szakirányos tételhez is)

-       Alappillérei: empátia, elfogadás

-       Megfelelő alkalom és helyszín; alkalmas időpont (egyeztetés)

-       Megértős, segítő közeledésà metakommunikáció

-       Személyes légkör

  1. Beszélgetés a problémás gyerekekkel

-       Megértő, támogató odafordulás

-       Helyzetelemzés után

-       Pozitív viselkedés feljegyzése à jóval kezdjünk (csak a viselkedést minősítsük pozitívnak)

-       Kerüljük a vádló típusú kommunikációt

-       Ismételt beszélgetésekà pozitív viselkedés változásra fokuszáljunk; gyerek mit gondol

-       Abban segíteni, hogy a diák maga fejtse ki problémáitàő találjon megoldást

-       Először fogadókészség kialakítása à ötletadás, segítség felajánlása

-       Támogatásnak nem feltétele, hogy a diák azt teszi, amit mondunk

  1. Konzultáció szüleikkel

-       Szorongás a szülői szereppel kapcsolatbanà szülői identitás válsága

-       Pozitívumokkal kezdjük a beszélgetést

-       Kérdezzük a szülőtà mit szokott tenni, észleli a problémás viselkedést; segítsen a probléma kezelésében

-       Megnyerni a szülőt az „együttnevelésre”à nem a gyermekével csak néhány viselkedésével van probléma

-       Megfigyelések egyeztetéseà érintett bevonásaà gyerek is figyeljen saját viselkedésére

-       Változásokról további beszélgetés

-       Pszichológus bevonása ha kell

  1. Beszélgetés a kollégákkal

-       Nevelők konzultáljanak az érintettel kapcsolatban

-       Esetmegbeszélő csoportok tartásaà adott esetben lehet eredményes, szemléleti alapok egységesítése, pedagógus mentálhigiéniás gondozása

 

 

 

 

Asztali nézet